IOGKF POLAND GASSHUKU WITH SENSEI ANDREWS

By: Sensei Tomasz Siewkowski – IOGKF Poland

IOGKF Poland celebrated 10 years of Sensei George Andrews’ continued presence in their country with a well received and organised Gasshuku in which politians and Karate-ka alike agreed that Goju-ryu is thriving in Poland...

From 29th to 30th of January 2011 in Lębork the all-Polish karate seminar was organized for 110 members of IOGKF Poland. The honorary guest on the seminar was Sensei George Andrews (7th Dan grade) from London. This was a very special visit because of two very important anniversaries:

 • 10 years of Sensei George’s work in our country
 • 10 years of the Lębork Karate Club which is managed by Sensei Marian Czylkowski.

The solemn opening of the Gasshuku was done by the mayor of Lębork – Mr Witold Namyślak , Sensei George Andrews and O.G.K.P. chairman Sensei Tomasz Siewkowski from Bydgoszcz. The program of this two-day seminar was tight. Every day begun with training for the most advanced instructors and gradually other groups were joining in. According to the Japanese rule that a good Karate can only be built on solid foundations we practiced basic techniques for the first several minutes of every training session.

Nevertheless Sensei George Andrews had much more to teach us. The training program for children included Kata from Gekisai Dai Ichi to Saifa and the program for adults included Kata from Gekisai Dai Ichi to Sepai. Great emphasis was placed on Sanchin Kata.

On Saturday evening a great Sayonara party took place, where the representatives of local authorities appeared as well as large group of instructors and members of the Lębork Club.

Common negotiations and each club’s individual efforts give hope for good Goju-ryu in Poland. Thanks to the agreement reached by Mayor of Lębork Mr Witold Namyślak, Administrator of the Wicko Commune Mr. Dariusz Walaśkiewicz, Sensei George Andrews and Sensei Tomasz Siewkowski the project of organizing a sport competition in Lębork (including Kata and Kumite competition) was approved.

SUMMARY

Thanks to our good organization and the registered federation IOGKF-POLSKA traditional Goju-ryu karate in Poland has a stable training program and experienced group of instructors.  There are also organized abroad trips for training purposes. At present IOGKF-POLSKA assembles 24 Dojos and about 680 people practicing Goju-ryu.

The Board of IOGKF-POLSKA would like to thank Sensei George Andrews and Sensei Tetsuji Nakamura for technical and administrational support of our activity. Thanks to your help every year Goju-ryu in Poland improves. Thank you!

The Board of IOGKF-POLSKA
 • Tomasz Siewkowski – chairman
 • Robert Pawełczak – vice-chairman
 • Marian Czylkowski – secretary
 • Agnieszka Folmert – treasurer
 • Mariusz Włodkowski – member

siewkowski@goju-ryu.lo.pl


W dniach od 29 do 30 stycznia 2011w Lęborku dla 110 członków IOGKF Polska odbyło się ogólnopolskie seminarium karate. Gościem honorowym był sensei George Andrews-7 Dan z Londynu. Wizyta ta była szczególna, ponieważ łączyła dwie ważne daty dla polskiego Goju-ryu:

 • 10-lecie pracy Sensei Georga w naszym kraju,
 • 10-lecie Lęborskiego Klubu

kierowanego przez sensei Mariana Czylkowskiego. Uroczystego otwarcia gasshuku dokonali: Burmistrz

Miasta Lębork - Pan Witold Namyślak, sensei George Andrews oraz Prezes O.G.K.P. sensei Tomasz Siewkowski z Bydgoszczy. Program dwudniowego seminarium był napięty. Każdy dzień rozpoczynał się od treningu dla instruktorów, do których stopniowo dołączały pozostałe grupy. Zgodnie z japońską zasadą, ze dobre karate można budować tylko przy solidnych podstawach tak, więc przez kilkanaście minut każdego treningu ćwiczyliśmy techniki podstawowe. Nie mniej Sensei George Andrews - 7 Dan miał o wiele więcej do przekazania. Program nauczania dzieci obejmował kata GEKI SAI DAI ICHI - SAIFA natomiast dorosłych od GEKI SAI DAI ICHI do SEPAI. Duży nacisk został położony na kata Sanchin.

W sobotę wieczorem odbyła się wspaniała Sayonara party, gdzie przybyli przedstawiciele władz miasta, liczna grupa instruktorów oraz członków Lęborskiego Klubu. Wspólne rozmowy i działania poszczególnych klubów dają nadzieję na dobre Goju-ryu w naszym kraju. Dzięki porozumieniu Burmistrza Miasta Pana Witolda Namyślaka, Wójta Gminy Wicko Pana Dariusza Waleśkiewicza, sensei Georga, sensei Tomasza Siewkowskiego został zatwierdzony projekt organizacji zawodów sportowych w Lęborku w konkurencji kata i kumite dzieci i młodzieży.

PODSUMOWANIE:

Dzięki uporządkowanej sytuacji organizacyjnej, zarejestrowanej federacji IOGKF-POLSKA, tradycyjne karate Goju-ryu w Polsce ma stabilny program nauczania, doświadczoną kadrę instruktorską, comiesięczne staże i wyjazdy zagraniczne. W chwili obecnej skupia 24 Dojo i ok. 680 osób ćwiczących z terenu całego kraju. Korzystając z okazji Zarząd IOGKF-POLSKA składa podziękowania sensei George Andrews oraz sensei Tetsuji Nakamura za techniczne i administracyjne wsparcie naszej działalności. Dzięki Waszej pomocy z roku na rok  Goju-ryu w Polsce wykazuje tendencje rozwojowe.    Dziękujemy!!! ·

 • Zarząd  IOGKF-POLSKA
 • Tomasz Siewkowski - Prezes
 • Robert Pawełczak - Vice-prezes
 • Marian Czylkowski - Sekretarz
 • Agnieszka Folmert - Skarbnik
 • Mariusz Włodkowski - członek